Tentamensförfrågan

Genom att fylla i detta formulär kan du som studerar på distans undersöka dina möjligheter till att skriva din tentamen hos oss. Ju tidigare du hör av dig innan tentamenstillfället desto större möjlighet har vi att tillgodose dina önskemål.

Om du varken är folkbokförd i Ronneby kommun eller registrerad som student hos oss tar vi ut en tentamensavgift om 500 kronor.

Inom ett par dagar får du ett svar med alla uppgifter du behöver vid kontakten med ditt lärosäte. Vi försöker alltid tillmötesgå dina önskemål om tentamen ligger inom våra öppettider.

Det är viktigt att du får upp en bekräftelse när du tryckt på "Skicka". Om du inte får det kan det vara så att det saknas uppgifter i ett fält som måste vara ifyllt.

Campus Ronneby sparar de uppgifter du registrerar.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, bokföringsadress, telefonnummer och mejladress samt vilken utbildning du ska tentera. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera tentamen enligt gällande föreskrifter.

Vi har fått dina uppgifter från det formulär du själv fyller i. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas under aktuellt läsår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med aktuellt lärosäte. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på campusronneby@edu.ronneby.se eller 0457-61 88 00. Dataskyddsombud för Ronneby kommun är Anders Karlsson, Kommunarkivarie,
e-post: anders.karlsson@ronneby.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om GDPR här. Länk till annan webbplats.
Är du folkbokförd i Ronneby kommun * (obligatorisk)
Är du folkbokförd i Ronneby kommun
Är det första gången du studerar på eftergymnasial nivå (dvs. universitet/högskola eller yrkeshögskola)? * (obligatorisk)
Är det första gången du studerar på eftergymnasial nivå (dvs. universitet/högskola eller yrkeshögskola)?