Skogsbruk - Maskinförare eller Skogsvårdare

Skördare

Naturbruksgymnasiets inriktning mot skogsbruk är en utbildning för dig som är intresserad av skog och maskiner. Du kan välja tre olika spår; maskinförare, skogsvårdare eller högskoleförberedandeskogsbruk.
 Maskinförare är en utbildning för dig som är speciellt intresserad av skogsmaskiner. Där arbetar vi främst med skotare och skördare men också motormanuellt. Det finns också möjlighet att välja till jaktoch viltvårdkurs. Jägarexamen erbjuds på kvällstid.
 Skogsvårdare är utbildningen för dig som är
intresserad av skogsskötsel. Från den traditionella barrskogsskötseln till den speciella skötseln av lövskog. Möjlighet finns att även läsa jakt- och
viltvård. Jägarexamen erbjuds på kvällstid.
 Högskoleförberedande skogsbruk är ett spår där du utöver skogskurser kan välja kompletterande kurser som ger dig möjlighet till fortsatta studier på högskola eller universitet.
Du väljer huvudspår i din utbildning till årskurs 2 vilket betyder att du får god tid på dig att fundera över dina val. Du får i åk 1 möjlighet att känna på
vad de olika spåren innebär.
Skolan har tillgång till kommunens produktionsskogar på 1600 ha. Skolan förnyar ständigt sin maskinpark som idag består av en skördare, tre skotare och två simulatorer.
Du får möjlighet att ta ADR-bevis, certifikat för heta
arbeten, motorsågskörkort, röjsågskörkort, natur- och kulturmiljökort och guldkort.
I utbildningen ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL, då du kommer att vara ute på olika skogsföretag. Denna del av utbildningen ger dig möjlighet att skapa kontakter som ofta leder till arbete efter utbildningen.
När du är klar med din utbildning kan du arbeta som maskinförare eller som skogsvårdare. Behörighet till högskolan får du efter godkänd yrkesexamen samt godkänt i kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6.
En del utbildningar kräver särskild behörighet (behörighetskurser kopplade till utbildningens innehåll). Om du har funderingar på någon speciell
utbildning efter gymnasiet kontakta vår SYV.