Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Inackorderingsbidrag beviljas för elever och som på grund av besvärlig resväg måste inackordera sig. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Ansökningsblankett finns för nedladdning i härPDF och är för de elever som är skrivna i Ronneby kommun. När blankett är ifylld och undertecknad skickas den Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen.

Ronneby kommun
Utbildningsförvaltningen
Blasius Königsgatan 27
372 35 RONNEBY

Frågor besvaras på tel 0457-61 83 70

Elever som är skriven på annan ort måste vända sig till sin hemkommun och ansöka där om inackoderingsbidrag.