Historik

Naturbruksgymnasiet firade 50-årsjubileum under 2003. Under dessa 50 år har flera utbildningar och inriktningar tillkommit. Från hösten 2011 finns inriktningarna Djur, Lantbruk och Skog. I djurinriktningen har vi profiler mot hästar och hästsport, hundar och hundsport och lantbruksdjur. Lantbruksinriktningen profilerar sig mot maskiner och växtodling och skogsinriktning mot skogsmaskinförare och jakt och viltvård.

Skolan har marker i Bräkne-Hoby, Sjöarp, Hakarp, Karlsnäs och Göholm. Tillsammans utgör dessa fem ställen skolans undervisningsplatser. Idag bedrivs den större delen av undervisningen i Bräkne-Hoby. På skolans område samsas jord-, skog-, häst- och hundutbildningarna. Här har häst- och hundutbildningarna sina stallar och här finns ett ridhus av internationella mått. Jordbruksutbildningen har större delen av sina djur i Bräkne-Hoby, men utnyttjar även markerna i Hakarp och på Göholm. I Sjöarp står många av de maskiner som skogsbruksutbildningen använder.

Skoljordbruket har ekologisk inriktning på växtodling och mjölkproduktion och är anslutet till KRAV. På skolan finns ett nytt kostall som blev klart i oktober 2004. I kostallet finns plats för 80 mjölkkor och 80 kalvar och ungdjur. Mjölkning sker i ett tandemmjölkstall med plats för 8 kor samtidigt. Stallet är utformat för djur i lösdrift.

I grisstallet har skolan haft ca 120 modersuggor och en årsproduktion på ca 3000 griskultingar. Smågrisarna har förmedlats vid 28 kilos vikt till slaktsvinsproducenter. Under ht 2011 och våren 2012 är grisproduktionen under omläggning till KRAV-godkänd produktion. Förändringen innebär en omläggning från konventionell smågrisproduktion med försäljning av smågrisar till en KRAV-godkänd helintegrerad produktion av slaktsvin.

På skolan finns cirka 14 hästar, en del för ridning och andra för körning. Hästarna varierar i raser, åldrar och utbildningsnivåer med ändamålet att ge en så bred utbildning som möjligt, både praktiskt och teoretiskt.

Ridhuset på naturbruksgymnasiet byggdes och invigdes 1999. Det håller måtten 22x80 meter och längs med ena långsidan finns en läktare. Ridhuset används dagtid av skolan men är också ofta bokat kvällstid av klubbar som förlägger sina verksamheter till vår anläggning. Möjligheten att få tillgång till ridhuset finns även för de som inte är med i någon klubb, detta genom att lösa ridhuskort.

Under våren 2004 anlades en grusbana med måtten ca 50x70 meter. Grusbanan har gett möjlighet till ridundervisning utomhus och framridning vid tävlingar. Skolan har även en gräsbana med permanenta körhinder.