Resetillägg - Busskort

Här finner du all informaiton om elevresor och busskort.

Yngre elev är Du t o m den vårtermin Du fyller 20 år.

Här kommer information och ansökningsblankett för ansökan om resetillägg inför läsåret 2019/2020.

LÄS NOGA igenom informationen och anvisningarna på ansökningsblanketten innan Du fyller i blanketten.

Ofullständigt eller felaktigt ifylld blankett måste kompletteras och kan då försena utdelningen av läsårskort. Observera UNDERSKRIFT av förälder eller myndig elev.

Om Du har minst 6 km till skolan klipper Du ut den biljett som finns i högra hörnet av blanketten innan Du lämnar Din ansökan.

Observera att Du inte kan erhålla resetillägg om Du beviljas inackorderingstillägg.

Om Du byter adress under läsåret är Du skyldig att anmäla Din adressändring till undertecknad, likaså om Du under läsåret byter till inackorderingsbidrag.

Ansökningsblanketten lämnar du till expeditionen på Blekinge Naturbruksgymnasium första skoldagen alternativt skickar Du in till:

Blekinge Naturbruksgymnasium

Johanna Olsson
Gamla Riksvägen 61 PL 1002
372 62 BRÄKNE-HOBY

Om Du förlorar ditt terminskort kostar ett dubblettkort 200:- och om Ditt terminskort går sönder kostar det 50:- för ett dubblettkort. De nya korten erhålls på skolan.