Resetillägg - Busskort

Här finner du all information om elevresor och busskort.

Kontakta expeditionen för blankett - ansökan om resetilllägg - busskort

Observera att Du inte kan erhålla resetillägg om Du beviljas inackorderingstillägg.

Om Du byter adress under läsåret är Du skyldig att anmäla Din adressändring till expeditionen, likaså om Du under läsåret byter till inackorderingsbidrag.

 

Om Du förlorar ditt terminskort kostar ett dubblettkort 200:-. De nya korten erhålls på expeditionen.