Lantbruk - Växtodling, Lantbruksdjur eller Gräv

Naturbruksgymnasiets inriktning mot lantbruk ger dig en rolig,
varierande och bred yrkesutbildning inom växtodling,
lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, grävmaskin, teknik
och entreprenörskap.
I undervisningen varvas teori med praktik. Du får lära dig bruka
jorden, köra och underhålla moderna lantbruksmaskiner. Du får
även lära dig sköta lantbruksdjuren, allt på ett för miljön hållbart
sätt. Det arbetsplatsförlagda lärandet, (APL) sker dels på
skoljordbruket dels på olika lantbruksföretag.
Skoljordbruket har ekologisk inriktning på växtodling och
mjölkproduktion och vi är anslutna till KRAV. Här odlas vall,
spannmål, ärtor, höstraps och potatis. Grödorna från åkermarken
odlas i huvudsak till foder för skolans mjölkkobesättning.
Besättningen består av 80 mjölkkor, 50 kvigor och 50 kalvar. Alla
djuren är samlade i ett lösdriftsstall. Mjölkningen sker i 2 robotar
som installerades våren 2019. Det finns även möjlighet att prova
mjölka i vår mjölkgrop med fyra koplatser i.
Grisproduktionen har förändrats från en konventionell
smågrisproduktion till en mindre besättning utegrisar med
helintegrerad produktion av slaktsvin. Vi vill att våra grisar ska få
leva ett riktigt grisliv och att djuren ska få leva ut sina naturliga
instinkter som att böka i jorden.
Skolan har också en mindre fårbesättning bestående av 20 tackor av
den svenska lantrasen, Värmlandsfår. Arten är utrotningshotad och
är en del av den levande genbanken i Föreningen Svenska
Allmogefår.

Skolan förnyar ständigt sin maskinpark och vi har
jordbrukstraktorer mellan 60 hk och 220 hk samt övriga maskiner
som behövs för verksamheten.

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som
maskinförare eller som djurskötare inom lantbruket.
Behörighet till högskolan får du efter godkänd yrkesexamen samt
godkänt i kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6.
En del utbildningar kräver särskild behörighet (behörighetskurser
kopplade till utbildningens innehåll). Om du har funderingar på någon
speciell utbildning efter gymnasiet kontakta vår SYV.
Grävmaskinsutbildningen ger dig ett utbildningsbevis från
BYN/TYA som ger dig anställningsbarhet.

Certifikat/intyg inriktningen lantbruk

När man går inriktningen lantbruk erbjuds man olika typer av certifikat/intyg:

  • Inriktningen lantbruk mot växtodling erbjuds sprutcertifikat.
  • Inriktningen lantbruk mot lantbruksdjur erbjuds certifikat i delegerad läkemedelshantering.
  • Inriktningen lantbruk mot grävmaskin erbjuds grävmaskinscertifikat i enlighet med BYN & TYA.
  • Inriktningen lantbruk mot högskolebehörighet erbjuds läkemedelshantering eller
  • Alla elever som läser lantbruk erbjuds:
    • Arbete på väg 1 (APV) kommer eleverna ges möjlighet att gå under sin utbildning. För lantbruksinriktningen ligger APV-utbildningen (7 timmar) i kursen lastmaskiner och truckar.
    • Farligt gods (ADR) 1:3 och heta arbeten kommer lantbruksinriktningen ges möjlighet att gå under sin utbildning i Naturbrukskursen NAUNAU0 200 poäng.