Lantbruk - Växtodling, Lantbruksdjur eller Gräv

Naturbruksgymnasiets inriktning mot lantbruk ger dig en rolig, varierande och bred yrkesutbildning inom växtodling, lantbruksdjurens skötsel, lantbrukets maskiner, grävmaskin, teknik och entreprenörskap.

I undervisningen varvas teori med praktik. Du får lära dig bruka jorden, köra och underhålla moderna lantbruksmaskiner. Du får även lära dig sköta lantbruksdjuren, allt på ett för miljön hållbart sätt. Det arbetsplatsförlagda lärandet, (APL) sker dels på skoljordbruket dels på olika lantbruksföretag.

Skoljordbruket har ekologisk inriktning på växtodling och mjölkproduktion och vi är anslutna till KRAV. Skolan förnyar ständigt sin maskinpark. Vi har jordbrukstraktorer mellan 60 hk och 220 hk samt övriga maskiner som behövs för verksamheten.

Här odlas vall, spannmål, ärtor, höstraps och potatis. Grödorna från åkermarken odlas i huvudsak till foder för skolans mjölkkobesättning.

Besättningen består av 80 mjölkkor, 50 kvigor och 50 kalvar. Alla djuren är samlade i ett lösdriftsstall. Mjölkningen sker i 2 robotar som installerades våren 2019. Det finns även möjlighet att prova att mjölka i vår mjölkgrop med fyra koplatser i.

Grisproduktionen har förändrats från en konventionell smågrisproduktion till en mindre besättning utegrisar med helintegrerad produktion av slaktsvin. Vi vill att våra grisar ska få leva ett riktigt grisliv och att djuren ska få leva ut sina naturliga instinkter som att böka i jorden.

Skolan har även en mindre fårbesättning bestående av 20 tackor av den svenska lantrasen, Värmlandsfår. Rasen är en del av den levande genbanken i Föreningen Svenska Allmogefår.

Efter gymnasiet

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som maskinförare eller som djurskötare inom lantbruket.

För dig som vill ha behörighet till högskolan finns möjlighet att välja till svenska 2, svenska 3 och engelska 6.

En del utbildningar kräver särskild behörighet (behörighetskurser kopplade till utbildningens innehåll). Om du har funderingar på någon speciell utbildning efter gymnasiet kontakta vår SYV.

Grävmaskinsutbildningen ger dig utbildningsbevis från BYN/TYA.