Helena Mutanen

Dom kallar oss skallar
20.1 - 10.3 2024

Helena Mutanen har visat på Kulturcentrum Ronneby konsthall verk som berörde frågor om hur vi ser på den andre och om mötet med främlingen. Konstnären utgick från två ledord: Ansikte och nervsystem.

Mutanen menade att nervsystemet är sammankopplat med hjärnan och är en mottagare. Det hängande verket  ”mottagare/receiver”, som visades bland andra, är en antenn nedplockad från taket på barndomshemmet.

Helena Mutanen (f 1965) är utbildad vid kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon mottog bland annat Maria Bonnier Dahlins stipendium 1998 och Stockholms stads kulturstipendium 2000 Helena Mutanen har haft många utställningar på Gallerier och konsthallar i Sverige, men också i utlandet. Hon har medverkat bland annat på Pilane skulpturpark 2016, Bonniers konsthall 2016, Sven Harrys konstmuseum 2017–18.
Hon har undervisat på förberedande konstskolor, Konstfack och konsthögskolan i Bergen.

Hantera prenumeration