APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Här finner du de olika perioderna.

APL-perioder höstterminen 2022

NB 20 Vecka 33-37
NB 21 Vecka 38-40

APL-perioder vårterminen 2023

NB 20 Vecka 19-22
NB 21 Vecka 14-18 (påsklov v.15)

(Med reservation för ändring)