APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Här finner du de olika perioderna.

APL-perioder vårterminen 2021

NB 19 15-18 (4 veckor)
NB 18 19-22 (4 veckor)

APL-perioder höstterminen 2021

NB 19 33-36 (4veckor)
NB 20 37-39 (3 veckor)

(Med reservation för ändring)