APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Här finner du de olika perioderna.

APL-perioder vårterminen 2020

NB 18 v. 15-19 (4 veckor)
NB 17 v. 20-23 (4 veckor)

APL-perioder höstterminen 2020

NB 18 v. 34-37 (4 veckor)
NB 19 v. 38-40 (3 veckor)

APL-perioder vårterminen 2021

NB 19 15-18 (4 veckor)
NB 18 19-22 (4 veckor)

(Med reservation för ändring)