APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Här finner du de olika perioderna.

APL-perioder höstterminen 2021

NB 19 33-36 (4veckor)
NB 20 37-39 (3 veckor)

APL-perioder vårterminen 2022

NB 20 14-18 (4 veckor) Inklusive påsklov
NB 19 19-22 (4 veckor)

(Med reservation för ändring)