APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Här finner du de olika perioderna.

APL-perioder höstterminen 2023

NB 21 Vecka 33-37
NB 22 Vecka 38-40

APL-perioder vårterminen 2024

NB 22 Vecka 16-19
NB 21 Vecka 20-23

(Med reservation för ändring)