Foto: Anders Bergön

KULTURCENTRUM

RONNEBY KONSTHALL

Här hittar du information om arrangemang workshops och utställningar på Kulturcentrum Ronneby konsthall

Oscar Guermouches föreläsning

Föreläsning av Oscar Guermouche

Onsdag 30 november kl. 18.30

Fri entré. Ingen anmälan.

Oscar Guermouche, konstnär, är född 1977 i Stockholm, utbildad på Konstfack och bosatt på Öland. Hans praktik är fokuserad på kopplingar mellan texten, kroppen och platsen, bland annat utifrån frågor om biografi, självbild och karaktär.
Ofta återkommer han till manliga identiteter och karaktärer. Utifrån sin invandrarbakgrund har även ras, etnicitet och nationstillhörighet såväl som bilder av Sverige blivit framträdande komponenter i flera av hans verk.

Arrangörer: Konst i Blekinge / Region Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Mitt liv på väntelistan

Mitt liv på väntelistan

En utställning om kärlek, lidande
och förhoppningar.

1.12 2022 - 8.1 2023

Krafttag Asyl är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet drivs av BIU och enheten för arbetsmarknad och integration i Ronneby kommun. I samarbete med Kulturcentrum Ronneby konsthall har
deltagarna i Krafttag Asyl fått chansen att arbeta med konstnärer för att få uttrycka sina utmaningar och erfarenheter som asylsökande.
Utställningen Mitt liv på väntelistan gestaltar många mänskliga känslor såsom lidande, förhoppningar och mycket väntan. Just väntan är något alla asylsökanden kan relatera till men tar sig i uttryck på många olika sätt.
Krafttag Asyl och Kulturcentrum Ronneby konsthall skapar rum för dessa uttryck och vittnesmål om svårigheter som upprepas varje dag för många människor i Sverige.

Karin Furness

Karin Furness arbetar med textila skulpturer. Utställningen Säregen undersöker människans och naturens vissnande. På Kulturcentrum Ronneby konsthall återskapar Furness livsvillkorens landskap. En undersökning om dualiteten mellan kontroll och distorsion, mellan perfektion och organisk skönhet.

Julia Lindemalm

I Julia Lindemalms konstnärskap har djuren huvudrollen. Genom dem söker hon svar på existensiella frågor. Under arbetet med Schwein har hon tillbringat fyra somrar med frigående grisar. Resultatet visas på Kulturcentrum Ronneby konsthall i fotografier och video. Ett verk om njutning, moderskap och död.

Skapa till julen på Kulturcentrum

Skapa till julen på Kulturcentrum

Julstjärnor i papper
Lördag 3.12 kl.11-15

Vi skapar stjärnor i papper och återbrukar konsthallens gamla bilder i spännande kombinationer. Ta hem egna fina ulstjärnor!
Handledare: vi på Kulturcentrum
Riktar sig till barn och unga. Fri entré. Drop in.

Jul bland tomtar och troll
Lördag 3.12 kl.11-15

Välkomna att tova julgrupper i miniformat av ull och annat naturmaterial.
Handledare: Mimmi i Skälmershult
För alla åldrar och barn i sällskap med vuxna. Fri entré. Drop in.

Ny offentlig konst i Kilenparken.

Den nya gröna stadsdelen Kilen är strategiskt belägen vid Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till järnvägs- och busstation. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

Rosalia

På andra sidan, Rosalía Ramírez 2022

Demåne

Women from another time, Susanne Demåne 2022

Bilden visar monteringen av Susanne Skogs ljudverk Besökare. Verket som inspirerats av fiskars rörelser, kommer att förnimmas på ett ständigt föränderligt sätt vid Ronnebyån.

Parkdalaskolan

En gestaltning som påkallar nyfikenhet i Parkdalaskolan

I skolans tio trapphus hänger nu Hemligheter, ett verk av Maria Harrysson. Gestaltningen består av element hämtade från naturen som bildar en saga av magi och hemligheter. Innanför trappornas glaspartier hänger formerna med många detaljer att upptäcka.

Konstnären vid trapporna

Konstnärens egna teckningar är graverade, men semi genomskinliga. Figurerna är laser skurna i både plexiglas och aluminium. ”Dessa material lockar till att komma nära och se det lilla i det stora”, berättar Maria Harrysson.

Enligt Ronneby kommun var förutsättningar för beställningen att gestaltningen skulle öka platsens estetiska eget värde; skapa en välkommande och lustfylld känsla; väcka nyfikenhet och locka till dialog. Verket skulle gärna tala till en yngre publik.

Mån - fre kl. 11 - 16

Lör - sön kl. 11 - 15

Adress
Kulturcentrum
Kallingevägen 3
372 30 Ronneby
tel 0457-61 75 00

Kulturcentrum Ronneby Konsthall
En av Sveriges största arenor för samtidskonst. Här arrangeras varje år 10–15 utställningar med regional, nationell och internationell samtidskonst, design och konsthantverk. Konsthallen drivs av Ronneby Kommun.

Konst i Blekinge
Kulturcentrum samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konstområdet regionalt och internationellt.

Kulturcentrums öppna verkstad

Öppen verkstad på Kulturcentrum

Se Kulturcentrums utställningar och låt inspirationen få utlopp i den öppna verkstaden!

I Kulturcentrums norra konsthall hittar du vår öppna verkstad där du är välkommen in för att arbeta kreativt inspirerat av de pågående utställningarna. Material och redskap är framme så det är bara att sätta igång.