Säkerhet, policys och trivsel regler

Vi hoppas att ni får ett trevligt besök här hos oss. För att undvika onödiga olyckor och göra badet så trivsamt som möjligt ber vi om din hjälp.

Våra regler är till för att förhindra olyckor och för att alla skall känna sig trygga. Det är alltid bra att gå igenom punkterna nedan innan ni besöker oss. Den som ej respekterar regler eller övriga anvisningar från personalen riskerar att bli avvisad från badet.

Hela Brunnsbadet är en rökfri zon

 • Rökning är inte tillåtet inom Ronneby Brunnsbad.

Hundar och övriga husdjur

 • Hundar och övriga djur är inte tillåtna på Brunnsbadet.

För din och andras säkerhet

 • Bad sker alltid under eget ansvar. Följ anvisningarna för rutschbanorna.
 • Lämna aldrig medföljande barn utan uppsikt.

 • Icke simkunniga barn ska inte lämnas längre bort än armlängds avstånd.

 • Du som vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet.

 • Spring inte runt bassängerna - halkrisken är stor.
 • Fotografering av personer inne i badanläggningen är inte tillåten utan särskilt tillstånd. Detta gäller för såväl vanliga kameror som mobilkameror. Undantag är om föräldrar fotograferar sina egna barn och endast dessa.
 • Simfenor får ej användas - risken för att skada andra med fenorna är stor när det är många i bassängen.

 • Lyssna på och följ personalens anvisningar.

 • Vid misstanke om brott tillkallas alltid polis.

Inför badandet

 • Bad får endast ske i godkända badkläder - badbyxor, badshorts, baddräkt, bikini, burkini eller kläder i funktionsmaterial. Det är inte tillåtet att bada med vanliga underkläder under badkläderna av hygieniska skäl.
 • Barn under 13 år får inte gå in utan vuxen (över 18 år). Detta på grund av säkerhetsskäl.