Säkerhet, policys och trivsel regler

På grund av rådande Coronapandemi kommer Brunnsbadet inte hållas öppet för allmänheten under sommaren 2020. Brunnsbadet kommer att vara öppet för Ronneby Brunns hotellgäster.

Vi hoppas att ni får ett trevligt besök här hos oss. För att undvika onödiga olyckor och göra badet så trivsamt som möjligt ber vi om din hjälp.

Hela Brunnsbadet är en rökfri zon

Våra regler är till för att förhindra olyckor och för att alla skall känna sig trygga. Det är alltid bra att gå igenom punkterna nedan innan ni besöker oss. Den som ej respekterar regler eller övriga anvisningar från personalen riskerar att bli avvisad från badet.

Hundar och övriga husdjur

 • Hundar är inte tillåtna på Brunnsbadet.
 • Detta gäller även övriga husdjur.

För din och andras säkerhet

 • Simfenor får ej användas - risken för att skada andra med fenorna är stor när det är mycket folk i bassängen.
 • Bad sker alltid under eget ansvar. Följ anvisningarna för rutschbanorna.
 • Spring inte runt bassängerna - halkrisken är stor.
 • Fotografering av personer inne i badanläggningen är inte tillåten utan särskilt tillstånd. Detta gäller för såväl vanliga kameror som mobilkameror. Undantag är om föräldrar fotograferar sina egna barn och endast dessa.
 • Du som vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet.
 • Lämna aldrig medföljande barn utan uppsikt.
 • Icke simkunniga barn ska icka lämnas längre bort än armlängds avstånd.
 • Lyssna på och följ personalens anvisningar.
 • Vid misstanke om brott tillkallas alltid polis.

Inför badandet

 • Bad får endast ske i godkända badkläder - badbyxor, badshorts, baddräkt, bikini eller badlinnen. Det är inte tillåtet att bada med vanliga underkläder under badkläderna av hygieniska skäl.
 • Duscha före och efter bad.