Gribshunden

Gribshunden giljonsfiguren i vatten med dykare bakom

På 10 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett mer än femhundra år gammalt skepp djupt nersjunket i dyn. Det är den danska kungen Hans skepp Gribshunden, cirka 35 meter långt och 12 meter brett. Ovan botten syns endast löst liggande timmer och delar av skeppets spant.

För mer än 520 år sedan skedde en dramatisk förlisning i Ekösund utanför den då danska staden Ronneby. Det var kung Hans flaggskepp "Gribshunden" som började brinna och sedan exploderade där det låg för ankar. Kungen var inte ombord på skeppet men många följde med ner i djupet liksom många av kungens dyrbarheter. Marinarkeologiska undersökningar har visat att skeppet sannolikt är byggt i Holland, i en för tiden ny skeppsbyggnadsteknik som möjliggjorde de stora upptäcktsresorna som exempelvis Columbus gjorde. Bland annat har kanonlavetter och ett ankarspel bärgats.

Det mest spektakulära fyndet är den fantasieggande figuren som satt i stäven
på fartyget – ett grinande monster som slukar en människa.

Samtidigt som man fastställde att Gribshunden var kung Hans flaggskepp gjordes arkeologiska fynd i Västra Vång. Fynden visar att byn Västra Vång i Ronneby var en betydande handelsplats redan på järnåldern.

Mer historisk information om Gribshunden och skatterna i Vång finns att läsa på Blekinge Museum Länk till annan webbplats. och Kallvattenkuren i Brunnsparken kan du besöka utställningen och mötesplatsen för projektet att bygga ett nytt museum i Ronneby.