Järnåldersbyn Västra Vång

Arkeologisk utgrävning i Västra Vång

 

Fynd av bland annat guldgubbar, arabiska mynt och bronsmasker berättar om en plats för makt och ceremonier under 1800 år.

I Västra Vång vid Johannishusåsen påträffades 2004 en järnåldersby som existerat i åtminstone 1800 år med början ca 500 f.v.t.

Arkeologiska fynd av bland annat guldgubbar, arabiska mynt och bronsmasker från keltiskt och romerskt områden berättar att platsen var ett centrum för makt och religion. Fynden berättar att människorna i Vång hade kontakter i och influerades av övriga Europa.

Guldgubbarna, guldfoliefigurer, är verkligt spännande fynd då de placerar Blekinges förhistoria inom samma kultursfär som flera olika platser i södra Sverige och Danmark - bland annat Skåne, Halland, Öland och Bornholm. Figurerna har troligen använts i ceremoniellt syfte som har varit gemensamt för de olika platser där dessa har påträffats. Däremot verkar varje plats ha tillverkat sina specifika bilder av djur, människor och väsen men har även haft utbyte med de andra platserna. Det samma gäller för Västra Vång. Figurerna har framförallt påträffats på en för byn central kulle. Kanske finns här resterna av en förkristen kultbyggnad.  

Under samma tid skedde stora förändringar i världen. Denna typ av boplatser försvinner i slutet av järnåldern och början av medeltiden. Troligtvis sker det i samband med ett skifte av makt och religion, vilket gynnar nya geografiska områden så som exempelvis Ronneby stad. Fyndet har rönt stort nationellt och europeiskt intresse både allmänt och i forskarvärlden. Platsen har även ett stort utrymme i lokalbefolkningens historiemedvetande.