Artikeln publicerades 13 september 2023

Underrättelse om antagande av detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. (Södermark)

Förslaget till detaljplan för Kalleberga 8:267 m.fl. Södermark, har antagits av Kommunstyrelsen 2023-09-05, § 228. Du kan ta del av antagandehandlingarna på www.ronneby.se/sodermark Länk till annan webbplats.

Protokollet har justerats den 12 september 2023
Anslaget sattes upp den 13 september 2023
Anslaget tas ner den 5 oktober 2023
Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 oktober 2023
Den som vill läsa protokollet kan kontakta kommunstyrelsen@ronneby.se
Protokollet finns också att läsa på Ronneby kommiuns webbplats

Kommunstyrelsen