Artikeln publicerades 5 april 2024

Kungörelse om flyttade fordon

Kungörelse om flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr: oregistrerat Fabrikat: okänt
Typ: Oregistrerad båttrailer. Ursprunglig uppställningsplats: parkeringsplats i anslutning till Almvägen, Kallinge
Ärendenummer TFK 2024-315