Artikeln publicerades 8 mars 2024

Kungörelse om flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr: GUY125, Fabrikat: OPEL
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: parkeringsplats i anslutning till Värendsvägen, Backaryd
Ärendenummer TFK 2024-165