Kungörelse om flyttade fordon

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129). LFF och förordningen (1982:198). FFF, om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordon flyttat. REG nr: USG609, Fabrikat: Peugeot
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Almvägen, Kallinge
Ärendenummer TFK 2023-536

Fordon flyttat. REG nr: GND485, Fabrikat: Ford
Typ: Personbil. Ursprunglig uppställningsplats: Karlskronagatan, Ronneby
Ärendenummer TFK 2023-538