Brunnsparken

Vy från Direktörsvillan över Brunnsparken

Brunnsparken från Direktörsvillan