Ungdomsråd

Ungdomar ska precis som vuxna ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Med hjälp av ett ungdomsråd så kan detta bli möjligt. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar där verksamheten syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i närsamhället.

I Ronnebys ungdomsråd kommer du att ha möjlighet att driva dina egna intressefrågor, för att påverka och utveckla Ronneby kommun. Det kommer att skapas bryggor och kontakter till betydelsefulla personer och politiker, kontakter som du senare kan ha nytta av. Trots att det skapas kontakter med politiker via ungdomsrådet ska ungdomsrådet i sig vara politiskt obundet.

Uppbyggnaden av ungdomsrådet kommer att likna skolans elevråd, men träffar och liknande kommer att hållas utanför skoltid. Det är alltså inte kopplat till skolan, utan kommer att vara en förening. Du behöver därför vara villig att engagera dig och ha tid att delta din på fritid. Det kostar ingenting att vara medlem i ungdomsrådet. Villkoret är att du ska vara mellan 13-19 år.

Kontakt

Har du funderingar kring ungdomsrådet? Kontakta Sofie Ceder.

E-post: sofie.ceder@ronneby.se

Telefon: 0457- 61 89 61