Demokrati och delaktighet

I Ronneby kommun arbetar vi på flera olika sätt med ungdomsdemokrati och delaktighet. Det är viktigt att du som ung får vara med och tycka till i frågor som berör dig.