Artikeln publicerades 26 oktober 2022

Ekbacken lekplats invigd

Lekplats Ekbacken i Bräkne-Hoby att rustas upp och renoverats. Lekplatsen har varit stängd under renoveringen men nu har den återinvigts och öppnats igen.

Inför renoveringen beslutade Gatu- och parkenheten att fråga barn och vuxna i Bräkne-Hoby hur de vill att den nya lekplatsen ska utformas. Under några veckor i februari fanns en enkät tillgänglig för att lämna sina synpunkter och önskemål. Det gick även att skicka in teckningar och brev om hur man ville att lekparken skulle utformas.

Cirka 100 personer lämnade sina önskemål om lekplatsens utformning. Flest ville kunna klättra, ta sig över hinder och studsa på den nya lekplatsen. Avdelningen Elefanten på Savannens förskola tog tillfället i akt och funderade på vad de skulle vilja ha för lekredskap. De önskade sig bland annat linbana, tåg, studsmatta och klättervägg. De påpekade också att de inte ville att det skulle vara en likadana lekplats som det redan finns på Sandens, för de ville ha två olika lekplatser att gå till.

Nu har gatuenheten planerat och byggt en ny lekplats med utgångspunkt i de önskemål som kom in vid dialogen. Lekplatsen är främst planerad med utgångspunkt för lite äldre barn, något som många önskade. På lekplatsen finns även belysning vilket gör det tryggare att gå dit och leka även när det är mörkt. Alla önskemål har inte kunnat infrias men förhoppningen är att så många som möjligt ska känna sig nöjda med den nya lekplatsen.

Onsdagen den 26 oktober invigdes lekplatsen av Teknik-, fritid- och kulturnämndens ordförande Anders Bromée tillsammans med barnen från Savannens förskola.

Du hittar samtliga lekplatser i kommunen på Ronneby LIVE Länk till annan webbplats..