Artikeln publicerades 3 juni 2022

Invigning av nya Kilenparken

11 juni firas nya Kilenparken med stor invigning. Parken är en av de senaste tillskotten i Ronnebys stadsmiljö och ligger i Kilenområdet mellan Ronnebyån och järnvägen. Kilenparken erbjuder unika mötesplatser som stimulerar flera sinnen.

Flygplan cypern

Invigning Kilenparken 11 juni
Välkommen att delta på invigningsceremonin vid amfiteatern i Kilenparken lördagen den 11 juni kl. 13-14. Invigningstalare är Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson. Presentation av parkmiljön och konstverken i nya Kilenparken. Kören Joyvoice underhåller med sång.

Om Kilenparken
I Kilenparken finns mötesplatser och rekreationsmöjligheter för såväl gammal som ung. Gångstigar, en boulebana, växter och träd, vattenlek för barn, bryggdäck längs med Ronnebyån och en amfiteater för sammankomster och evenemang under pilarnas trädkronor är några av inslagen i miljön. Skärgårdstrafikens hållplats för turbåten Astrid finns i Kilenparken som ger möjlighet att via Ronnebyån ta sig vidare ut i skärgården. I parken finns även flera konstverk.

Konstverken i Kilenparken
Ett ljudverk av Susanne Skog är placerat i ett av de stora pilträden vid ån, mellan amfiteatern och båtbryggan. Ljudverket som inspirerats av fiskars rörelser, kommer att förnimmas på ett ständigt föränderligt sätt.

På grönytan vid parkens entré finns tre skulpturer som visar Urkvinnorna, tolkade och formade i ek av Susanne Demåne.

En fristående skulpturgrupp i brons av Rosalia Ramirez speglar vår samtid i form av två unga kvinnor från olika samhällsklasser.

På elcentralerna i parken kan vi se emaljerade reliefer, där har konstnärerna Maria Harrysson och Dea Svensson samverkat kring gestaltningen som utgår ifrån Dea Svenssons naturnära teckningar.

Arrangör och mer information
Projektledare Sara Jonasson
Exploateringsingenjör på Mark- och Exploateringsenheten (MEX)
sara.jonasson1@ronneby.se
0457- 61 80 83