Artikeln publicerades 22 december 2021

Kulturpris och kulturstipendium 2021 utdelade

Traditionen trogen delades årets kulturpris och kulturstipendium ut i samband med årets sista Kommunfullmäktige. I år gick dessa utmärkelser till Dea Nordberg och Lena Holmqvist Wall.

Årets mottagare av Ronneby kommuns kulturpris och kulturstipendie.

Årets mottagare till Ronneby kommuns Kulturpris och Kulturstipendium 2021. Dea Nordberg till höger och Lena Holmqvist Wall till vänster.

Ronneby kommuns Kulturpris 2021 tilldelas Dea Nordberg, artist och musiker.

Motiveringen från delegationen lyder:

"Ronneby kommuns Kulturpris 2021 tilldelas musikern Dea Nordberg. En i Sverige känd musikartist som körat bakom flera stora artister, såväl svenska som internationella, i stora musikarrangemang såsom Melodifestivalen och Eurovision song contest. Tillsammans med Daniel Poopuu framförde Dea låten ” Där drömmar föds” som en hyllningssång till Blekinge. Låten framfördes live i samband med Guldekengalan 2019. Dea är i alla sammanhang en god ambassadör för Bräkne-Hoby och Ronneby och hon har alltid mellan sina turnéer och åtaganden en fot kvar i sin barndomskommun med frekventa besök på sin föräldragård."

Ronneby kommuns Kulturstipendium 2021 tilldelas Lena Holmqvist Wall, barnboksförfattare.

Motiveringen från delegationen lyder:

"Ronneby kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Lena Holmqvist Wall som en uppmuntran till fortsatt arbete med att författa böcker till barn i mellanålder 9 – 12 år. Efter hennes första utgivna bok med titeln Samir hittar hem arbetar Lena vidare med nästa bok med temat mobbing i skolan."

Ronneby kommuns kulturpris och kulturstipendium är avsedda att tilldelas personer/förening för förtjänstfull verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område.

Pristagare och stipendiater utses av en delegation bestående av Kommunstyrelsens och
Kulturnämndens presidier med kulturchefen som sekreterare.