Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Ansök om svensk fana

En svensk flagga vajar i vinden

Varje år delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag ut fanor i samband med Sveriges Nationaldagsfirande den 6 juni. Nu öppnar ansökan för organisationer, föreningar, skolor och vård- och omsorgsboenden i Ronneby att ansöka om en svensk fana som delas ut under Nationaldagsfirandet i Ronneby Brunnspark 2022.

För år 2022 finns även möjlighet att ansöka om en flagga som varit hissad på riksdagshuset. Det är i samband med riksdagens demokratijubileum som totalt 15 flaggor delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om en flagga.

Ansökan för respektive flagga (ny eller tidigare hissad på riksdagshuset) görs på särskilda blanketter, som bifogas till ansökan. Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den
1 januari 2022.

Mer information och länk till ansökan finns på Länsstyrelsens webbplats:
Ansök om en svensk fana eller flagga | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.