Artikeln publicerades 31 mars 2021

Nyrenoverat fågeltorn på Gö

En man med kikare spanar ut över våtängarna och havet från fågeltornet vid Gö

Möjligheterna för friluftsliv och till fågelskådning ökar i Ronneby kommun. Nu finns ett nyrenoverat fågeltorn vid Bredasund på Gö som erbjuder vidsträckt utsikt över värdefulla strandängar.

Onsdagen den 31 mars återinvigdes fågeltornet vid Bredasund på Gö efter renoveringen. Fågeltornet uppfördes ursprungligen på 1980-talet. Det var dåtidens gatuchef och tillika markägare, Ingvar Dahlbom som tog initiativ till byggnationen.

Ronneby kommun tog tillsammans med engagerade fågelskådare, markägaren och Länsstyrelsen initiativ till renoveringen. Totalt kostade renoveringen 98 000 kronor där Länsstyrelsen lämnat bidrag på 50 000 kronor från medel för friluftsliv.

En viss ombyggnad har skett från det ursprungliga utförandet. Trappan har tillgänglighetsanpassats med en plattform halvvägs upp, som ger möjlighet till en paus på vägen upp i det cirka 7 meter höga tornet. Det finns en parkering i direkt anslutning.

Tornet är beläget på östra sidan av Bredasund. Landskapet här är ett öppet kust- och jordbrukslandskap med biologiskt värdefulla och vidsträckta strandbetesmarker. De betade strandängarna är av stort värde för häckande sjöfågel och vadare. Även de grunda bottnarna i Bredasund är särskilt viktiga för häckande och rastande sjöfåglar.