Artikeln publicerades 5 februari 2021

Även gymnasieungdomar kan delta i föreningsaktiviteter i våra idrottsanläggningar

Från och med 8 februari 2021 välkomnas alla barn som är födda 2002 eller senare att delta i föreningsstyrd verksamhet i våra idrottsanläggningar. Det innebär att även gymnasieungdomar är välkomna.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har även kontinuerlig kontakt med smittskydd Blekinge i våra beslut. Därför välkomnar vi nu barn och ungdomar födda 2002 eller senare till våra anläggningar, det vill säga även gymnasieungdomar. Förutsättningarna är att föreningen som bokar lokalen följer de regler som Ronneby kommun satt upp. Omklädningsrummen kommer även fortsättningsvis vara stängda.

Som tidigare är skolundervisning och utövning av professionell idrott undantagna eventuella begränsningar och har tillgång till både inomhus- och utomhusanläggningar i Ronneby kommun.

I Ronneby kommuns inomhusanläggningar gäller följande:

Stängt för allmänheten – Inomhusanläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten och föreningarnas verksamhet för vuxna och ungdomar födda tidigare än 2002.

Maxgräns för antal personer - Hur många personer som får vistas på anläggningsytan är anslaget på anläggningen. Grundregeln är att maxantalet aldrig får överstiga 30 personer, dock kan maxantalet vara lägre beroende på anläggningens yta. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare. Utövande av professionell idrott samt skolundervisning innefattas inte i regeln för max 30 deltagare.

Riskbedömning ska göras - Varje förening ska göra en riskbedömning för sin verksamhet och för respektive träningsgrupps aktivitet. Varje träningsgrupp ska på plats kunna visa upp in sin träningsgrupps aktuella riskbedömning. Detta innebär att riskbedömningen alltid ska vara med vid aktiviteten.

Anpassa träningen – Det är mycket viktigt att allmänna råd och rekommendationer följs och till exempel personer med symtom på covid-19, även milda sådana, stannar hemma och att träningen anpassas så att exempelvis närkontakt undviks.

Undvik trängsel – Deltagarna kommer ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas. Undantagna är simhallarnas omklädningsrum och Soft center arenas omklädningsrum för A och B-ungdomar.

Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

I Ronneby kommuns utomhusanläggningar gäller följande:

Stängt för allmänheten – Utomhusanläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten, men tillgängliga för föreningsstyrd verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Maxgräns för antal personer - Genomför träningen i mindre grupper, det vill säga max 8 personer vid varje träningstillfälle. För föreningsstyrd verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare gäller maxantalet 30 personer. Alla som befinner sig på anläggningsytan räknas in i det totala antalet, deltagare, medföljare och tränare. Utövande av professionell idrott samt skolundervisning omfattas inte av maxantalet.

Riskbedömning ska göras - Varje förening ska göra en riskbedömning för sin verksamhet och för respektive träningsgrupps aktivitet. Varje träningsgrupp ska på plats kunna visa upp in sin träningsgrupps aktuella riskbedömning. Detta innebär att riskbedömningen alltid ska vara med vid aktiviteten.

Anpassa träningen – Det är mycket viktigt att allmänna råd och rekommendationer följs och till exempel personer med symtom på covid-19, även milda sådana, stannar hemma och att träningen anpassas så att exempelvis närkontakt undviks.

Undvik trängsel – Deltagarna kommer ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas. Undantagna är omklädningsrum för målvakterna i Fredriksbergs BK på Lugnevi.

Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Läs hela beslutet härPDF

Tillgänglighet av andra kommunala fritidsaktiviteter

Fritidsgårdar - Fritidsgårdarnas lokaler runt om i kommuner fortsätter att vara stängda, men aktiviteter för barn och ungdomar fortsätter utomhus och digitalt.

Kulturcentrum håller öppet sedan 26 januari, men det gäller ett maxantal för besökare i utställningen utifrån den tillfälliga pandemilagen.

Bibliotek – Stadsbiblioteket öppnar den 10 februari, övriga filialer håller dock fortsatt stängda och erbjuder sin service (via telefon, digitalt, avhämtning osv) runt om i kommunen.

Kulturskolan – Närundervisning återinförs successivt efter riskbedömning för elever som är födda 2005 eller senare. Annan undervisning bedrivs om möjligt digitalt.

Kallvattenkuren – Utställningen är fortsatt stängd.

Ronneby Isarena Lugnevi – som övriga utomhusanläggningar är anläggningen stängd för allmänheten men öppen för föreningsstyrd verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Även skolorna i kommunen har möjlighet att boka anläggningen.

Vi har alla ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv. Föreningarna uppmanas att följa utvecklingen och de föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. Du hittar mer information om covid-19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/corona