Artikeln publicerades 11 december 2020

Idrottsanläggningarna öppnar för föreningsledda träningar oavsett ålder

Med start måndagen den 14 december blir det åter möjligt för föreningar att boka kommunens idrottsanläggningar, oavsett hur gamla deltagarna i träningen är. Då är det mycket viktigt att din förening följer råden för att minska risken för smittspridning. Det kommer dock fortfarande att vara stängt för allmänheten.

Måndagen den 14 december införs skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

För att minska risken för smittspridning har Ronneby kommun sedan tidigare stoppat möjligheten att boka kommunens idrottsanläggningar för vuxna och ungdomar födda tidigare än 2005.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan och de nationella råden listar nu hur träning kan ske på ett ansvarsfullt sätt, oavsett åldersgrupp.

Från och med måndagen den 14 december är det därför åter möjligt för föreningar att boka tider, och arrangera träning, i kommunens idrottsanläggningar oavsett vilken ålder deltagarna har. Detsamma gäller för simhallarna. Anläggningarna och simhallarna kommer fortfarande att vara stängda för allmänheten.

Det är mycket viktigt att din förening följer de här sex råden under träningen:

  1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks.
  2. När det är möjligt, håll träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
  3. Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
  4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.
  5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.
  6. Genomför träningen i mindre grupper, det vill säga max 8 personer vid varje träningstillfälle. Det innebär att totalt 8 personer får vistas samtidigt i exempelvis en ishall, sporthall eller i ett ridhus. Alla som befinner sig i lokalen räknas in i det totala antalet, det vill säga deltagare, medföljare och tränare med flera.

De sex råden gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Läs beslutet härPDF

Mer information finns även på riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats