Artikeln publicerades 11 november 2020

Träd över elljusspår i Brunnsparken

Under stormen den 12/3 trillade träd bland annat på ledningar vid elljusspåret i Brunnsparken. Arbetet med att röja bort träden pågår. Arbetet med att laga belysningen runt slingan kräver större reparationer och väntas ta längre dig.