Utställning

Foto från utställningen i Kallvattenkuren. Fotograf Siiri Irskog

Välkommen till vår utställning om skeppet Gribshunden, järnåldersbyn Västra Vång och Ronneby!

Gribshunden

Flaggskeppet Gribshunden förliste år 1495 utanför Stora Ekön i Ronneby skärgård. Skeppet tillhörde unionens kungen Hans och var vid tillfället på väg till Kalmar för förhandlingar om Kalmarunionens framtid. Det sena 1400-talet var en spännande tid med stora upptäckter och samhälleliga förändringar.
Läs mer om Gribshunden här.

Järnåldersbyn Västra Vång

Järnåldersbyn i Västra Vång var en plats för makt och ceremonier under minst 1000 år, från ca år 0 till 1100 v.t. Arkeologiska fynd visar att boplatsen haft långväga kontakter runt Östersjön och med den europeiska kontinenten. År 2012 påträffades de första så kallade guldgubbarna, guldfoliefigurer. Guldgubbarna har troligen använts i ceremoniellt syfte inom en Skandinavisk kultursfär.
Läs mer om Västra Vång här.

Ronnebys historia

Ronneby stad och dess omlands har under alla tider präglats av dess närhet till kontinentala Europa och dess centrala position i Östersjön. Under medeltiden och tidig modern tid tillhörde Blekinge Danmark och staden Ronneby var en viktig handelsstad i Östersjöhandeln. Tiden utmärks av platsens position i gränslandet mellan Sverige och Danmark.
Läs mer om Ronnebys historia här.