Forskning

Utgrävning i Västra Vång

 

Ett museum - nio berättelser.
Museet fokuserar på tre historiska teman: skeppet Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys historia - utifrån tre olika perspektiv: internationellt, regionalt och lokalt.

Här kan du lära dig mer om historien bakom respektive fokusområde och pågående forskning.