Platsutredning

Platsutredningen är det första steget i en process att hitta platsen för ett museum i Ronneby.

Fyra personer tittar på bilder från platsutredningen


Arbetet med platsutredningen utgår ifrån avsiktsförklaringens ambitioner att museet ska ha en placering i stadskärnan - för att stadens verksamheter och museet ska dra nytt av varandra.

Fem platser har identifierats och utretts, Kv. David, Gamla Rådhuset, Gamla Elverket, Sockerbruket & Kulturcentrum, Emaljen. Den slutgiltiga platsen är inte bestämd än.

Läs platsutredningen här. Pdf, 5.6 MB.