Artikeln publicerades 23 augusti 2021

Möt Ronnebys arkeologi - från skog till hav

29 augusti kl. 10-16

Under arkeologidagen bjuder vi på ett fullspäckat schema! Vi berättar om spännande utgrävningar som gjorts i Ronneby under året - från skog till hav.

Öppet hus på Kallvattenkuren, kl. 10-16, med visning av fynd ifrån utgrävningar som gjorts under 2021.

Västra Vång, järnåldersbyn som var ett maktcentrum under 1000 år. Årets fynd visas i samband med eventet Möt arkeologin (i ett tält utanför Kallvattenkuren), projektledare och arkeolog Mikael Henriksson är på plats kl. 13-15. Det går även bra att besöka de pågående grävningarna i Västra Vång (se mer nedan).

Gribshunden, kungens flaggskepp som förliste 1495, marinarkeolog Mikael Björk visar fynd och berättar om årets dykningar.

Hagbards källare, en outforskad kastalruin, arkeolog Siiri Irskog visar fynd och berättar om årets utgrävning.

Visningar i fält
Hagbards källare – guidad visning ledd av projektledare och arkeolog, Martin Hansson kl. 11:00 och kl. 15:00
Samling vid fornlämningens lilla parkering som du når via Hamngatan, strax öster om Ronneby hamn. Vi rekommenderar besökare att parkera i hamnen.
OBS! Tillgängligheten till visningen är begränsad. Platsen ligger i en hage till vilken man måste ta sig till via en trätrappa över ett staket.

Hagbards källare är ruinerna efter en byggnad, en kastal, som ligger vid Angelåns utlopp strax öster om Ronnebyhamn. En kastal är ett ensamstående torn, oftast av sten, som vanligen förknippas med försvars- och magasinsfunktioner. Cirka 75 meter väster om kastalgrunden ligger även 50 meter lång stengrund som är grunden efter minst tre hus. Under några dagar i april genomfördes en arkeologisk undersökning av kastalgrunden och husgrunden i väster.

Pågående utgrävning i Västra Vång – arkeologer på plats visar och berättar.
Öppet hus kl. 10-16
Sväng av E22:an mot Tving och Johannishus. Utgrävningarna pågår i Västra Vång, precis intill Tvingvägen.

Fynden i Västra Vång berättar att järnåldersbyn var ett lokalt centrum för makt och religion. Byn existerade under åtminstone 1000 år och ingick i en Skandinavisk kultursfär med bland annat Uppåkra utanför Lund och Sorte Muld på Bornholm. Fynd ifrån Romarriket och Anglosaxiskt område visar på kontakt med världen långt utanför.

Stadsnära arkeologi – guidad cykeltur med arkeolog Björn Nilsson
Kl. 10 och 13. Turen startar vid Kallvattenkuren och avslutas vid Silverberget i Brunnsparken. Turen tar ca 1,5 tim.