Modelladan

Modeller i trä från Kockums Järnverks produktion av gjutjärnsföremål.

Modeller från en stor del av Kockums tillverkning under åren 1888-1970, både föremål gjutjärn och emaljerade produkter. Modelladan öppnas och visas efter förbokning hos Ronneby Musei- och hembygdsförening, tel. 0457 – 134 64