Dialogkontor

Bild på Kallvattenkuren i Brunnsparken där Projektkontoret finns.

Förutom föreläsningssal så finns här även funktionen dialogkontor. Här har medborgardialog och informationsutbyten i museieprojektet sin plats.

I arbetet med att bygga ett museum involveras många olika parter. Kommunen har en bärande roll men det krävs samarbete med många andra. Blekinge läns museum är en samarbetspartner som har varit med från början, men även invånare, föreningar och andra intresserade kopplas in och är välkomna. På dialogkontoret finns en utställning som kontinuerligt uppdateras med det som är aktuellt i museiprojektet.