Om Gribshunden

Gribshunden till  havs

Gribshunden är den äldsta karacken som påträffats i Skandinavien. Enligt flera experter är det sannolikt världens bäst bevarade 1400-talsskepp.

På 10 meters djup vid Stora Ekön i Ronneby skärgård, vilar resterna av danske kung Hans flaggskepp Gribshunden. Skeppet som var cirka 35 meter långt och 12 meter brett förliste år 1495 när det var på väg till Kalmar. Tiden för dess förlisning är intressant ur lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. I Norden förhandlade länderna om Kalmarunionens framtid och det var i detta maktspel som Gribshunden verkade. Under samma tid sker de stora upptäcktsresorna - Columbus seglats till Amerika (1492) och Vasco da Gamas till Indien (1498).

Vraket är den äldsta karacken som påträffats i Skandinavien. Enligt flera experter är det sannolikt världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Vraket är internationellt intressant eftersom det sannolikt är konstruerat i Flandern eller Nederländerna (trävirket är fällt i nordöstra Frankrike 1482-83) och kan ge ledtrådar till skeppskonstruktionerna i de skepp som användes vid upptäcktsresorna.