Kulturpris Kulturstipendium 2019

Kulturpriset 2019 tilldelas Erika von Buxhoeveden

Ronneby kommuns kulturpris 2019 tilldelas Erika von Buxhoeveden för hennes fleråriga arbete med utvecklingen av Bräknebygdens och landsbygdens kulturhus i Bräkne Hoby samt hennes stora engagemang för att integrera nyanlända i den svenska kulturen.

Kulturstipendiet 2019 tilldelas konstnären Dea Svensson

Ronneby kommuns kulturstipendium 2019 tilldelas konstnären Dea Svensson. Minnet av skogen och barndomens platser i Eringsboda är ofta utgångspunkt i hans konstnärliga skapande. Dea skapar bilder som består av tusentals tuschstreck där han på sitt eget sätt tolkar naturen. Hans konstnärskap rör sig i ett fält mitt emellan fiktion och dokumentärt berättande.