Kulturpris Kulturstipendium 2018

Kulturpriset 2018 tilldelas Gerd Jacobsson och Kulturstipendiet 2018 tilldelas Kristoffer Grip

Kulturpriset 2018 tilldelas Gerd Jacobsson för hennes mångåriga arbete i sin vävstuga i Johannishus

Gerd Jacobsson har med sitt stora engagemang och sin gedigna hantverkskunskap inom vävning inspirerat många som har deltagit i hennes kurser. Vävstugan har utöver den rena kursverksamheten även fyllt en social funktion.

Kulturstipendiet 2018 tilldelas konstnären Kristoffer Grip

För att bekosta material och för att fortsätta sitt arbete i den nyligen etablerade ateljén i Övre Skarup, Ronneby. Kristoffer Grip är nu mitt uppe i ett stort projekt som hämtar inspiration i den bysantinska mosaikkonsten från 500-talet vars bildsyn senare överförts i ikonkonsten