Kulturpris Kulturstipendium 2015

Kulturpris 2015 

Ronneby kommuns kulturpris 2015 tilldelas Tomas Forsberg och Peter Johansson för att de framgångsrikt driver Centrumbiografen som har funnits i Ronneby sedan 1937. Med bibehållen klassisk biografentré och en modern salong med modern filmteknik erbjuder de ett stort filmutbud som når en bred publik. Genom sitt engagemang och sitt intresse till att hitta nya sätt att nå publiken lyckas de att behålla och utveckla filmkulturen i Ronneby.