Kulturpris Kulturstipendium 2013

Kulturpris

Ronneby kommuns kulturpris 2013 tilldelas professor Roland Gustavsson för hans gärning att lyfta fram kommunens kulturlandskap. Han har engagerat studenter från olika länder i Bräkneåns dalgång, Brunnsområdet och Karön, områden som därigenom satts på den internationella kartan. Hans engagemang har lett till att våra invånare ser med nya, stoltare ögon på sitt landskap.

Kulturstipendium

Ronneby kommuns kulturstipendium 2013 tilldelas sportdykarklubben Doppingarna för deras insats att lokalisera båtvrak i den blekingska skärgården. Ett av de större fynden är vraket efter det danska skeppet Gribshunden som klubbens medlemmar med säker blick insåg värdet av. I vår kustmiljö är de historiska lämningarna en del av vårt kulturarv.