Kulturpris Kulturstipendium 2011

Kulturpriset

Kulturpriskommittén har beslutat att 2011 års kulturpris ska tilldelas Per Dunsö med följande motivering:

Ronneby kommuns kulturpris 2011 tilldelas Per Dunsö för att han med engagemang och visdom skänker barn i alla åldrar oförglömliga upplevelser i fantasins värld. Som kompositör, musiker, skådespelare och författare präglas hans konstnärskap av humor, allvar och ödmjukhet.

Prissumman är 15 000 kronor.

Kulturstipendiet

Kulturpriskommittén har beslutat att 2011 års kulturstipendium ska tilldelas Jane Betts med följande motivering:

Ronneby kommuns kulturstipendium 2011 tilldelas Jane Betts för att ha dokumenterat en del av Ronnebys historia. I boken ”Från bruksverk till konstverk i emaljens Ronneby”. skildrar Jane Betts Kockums emaljerverk och de formgivare som hade stor betydelse för emaljföremålens popularitet och spridning

Prissumman är 5 000 kronor.

Ronneby kommuns Kulturpriskommitté utgörs av Kommunstyrelsens presidium och Fritids- och kulturnämndens presidium samt kulturchefen.

Publicerad den 2 december 2011