Sök kulturstipendium

Här kan du söka kulturstipendium. Vill du komplettera din ansökan med arbetsprover eller annat material så kan du maila in dem separat, skicka dem i brev eller ange en adress till en digital portfolio. 


Ansökan, inklusive eventuella bilagor, ska vara Fritid- och kulturförvaltningen tillhanda senast 30 oktober.