Minnesplakett Kvitterplatsen

Brunnskvittrets historia sträcker sig från 50-talet. Många personer har varit delaktiga i kvittret under årens lopp. För att hedra dessa personer har Ronneby kommun beslutat att skapa en minnestavla med ett antal plaketter.

Minnestavlan kommer att placeras i anslutning till Kvitterplatsen i Brunnsskogen och invigas under kvittersäsongen. Vilka anser du ska utses? Senast 8 april behöver vi få ditt förslag.