Artikeln publicerades 22 maj 2024

Unga slöjdares salong Blekinge 2.0

15.6 - 25.8 2024

Kulturcentrum Ronneby konsthall blir en arena för kreatörer upp till 19 år gamla. Utställningen Unga slöjdares salong ger ett unikt tillfälle att ta del av den yngre generationens skaparkraft och estetiska visioner.

I början av 2023 bjöds barn och unga från Halland, Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län in att ansöka till utställningen. Bilder på verken bedömdes sedan av en jury och de utvalda verken visades på Hallands konstmuseum hösten 2023.

I början av 2024 bjöds ytterligare barn från Blekinge in att ansöka till utställningen- Unga slöjdares salong Blekinge 2.0. Utställningen visar en blandning av slöjdarter, material, tekniker och uttryck.

Enligt barnkonventionens artikel 31 har barn rätt att fritt delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning ge dem en plats att synas, på samma villkor som vuxna.

Välkomna att ta del av framtidens slöjdstjärnor!

Unga Slöjdares salong är ett initiativ från Region Halland och Hallands konstmuseum i samverkan med Slöjd i Blekinge och Kulturcentrum Ronneby konsthall.