Artikeln publicerades 22 maj 2024

Sydosten United 2024

15.6 - 25.8 2024

Sydosten United är en jurybedömd samlingsutställning som rymmer uttryck från hela fältet inom konst, konsthantverk och slöjd.

Under de senaste åren har Kalmar konstmuseum utvecklat nya visioner och idéer för Sydosten United. Ambitionen har alltid varit att skapa spännande utställningar men också att Sydosten United fungerar som en plattform där utövare och publik möts, utbyter tankar, idéer och även bygger relationer.

För en större geografisk spridning och ökad närhet till publik och utövare i hela sydostenområdet har Kalmar konstmuseum sökt samarbeten med institutioner i Blekinge och i andra delar av Småland. Sydosten United 2024 tar nu plats på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Arrangörskap och utställningsplats alternerar men utställningskonceptet är det samma. Samlingsutställningens 2025 års upplaga kommer att arrangeras av Smålands konstarkiv på Vandalorum, Värnamo. Sydosten United är på så sätt en salong för hela Småland, Blekinge och Öland.

Precis som tidigare år är Sydosten United öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland. I år väljer vi att inte ha ett tema för utställningen.

Sydosten United 2024 arrangeras av Kulturcentrum Ronneby konsthall i samarbete med Kalmar konstmuseum och med stöd av Region Blekinge. I projektet ingår även Slöjd i Blekinge och Konst i Blekinge.