Magnus Thierfelder Tzotzis

Hela havet stormar
23.3 - 19.5 2024

Vardagliga promenader, iakttagelser och samtal. Saker som står i tidningen, på sociala medier, olika flöden. Distans, meningsskiljaktigheter och fakta. Konspirationer, språkliga böjelser, spekulationer, profit. Osanningar, konflikter, politik, klimatförändring, algoritmer, natur och poesi.

Året är 2024 och hela havet stormar.

På Kulturcentrum Ronneby konsthall är titeln på utställningen ett barometriskt finger i luften som läser av sin samtid, men det är också en lek. En lek som i kort går ut på att försäkra sin egen plats på någon annans bekostnad. I Magnus Thierfelder Tzotzis världsordning är det de uppmärksammade detaljerna som sammanfogar berättelsen om en tidsanda. Det är med till synes enkla medel som vardagliga objekt och ögonblickssituationer pusslas om. I en skör nutid hörs ekon från tidigare händelser som formar vår tid och studsar vidare in i framtiden. Samspelet mellan det visuella bildspråket och den språkliga symboliken i de omsorgsfullt valda titlarna formar en sammansvetsad helhet som utvidgar vår läsning av tillvaron och ger utrymme för känslorna: uppgivenhet och förtröstan, men också den magi som finns överallt omkring oss.

Magnus Thierfelder Tzotzis bor och arbetar i Malmö och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har tidigare ställt ut på bland annat Moderna museet, Malmö Konsthall, Örebro konsthall, Bonniers Konsthall, Forever&Today (New York), Ar/Ge Kunst (Bolzano). Han har utfört flertalet konstnärliga gestaltningar runtom i Sverige och är representerad i samlingar både nationellt och internationellt.

Hantera prenumeration