Ingrig Ogenstedt

11.6 – 28.8 2022
mutterboden

Ingrid Ogenstedt är en svenskfödd konstnär som arbetar med skulptur och teckning. Hon använder sig av naturmaterial så som gräs, lera, torv, vass eller sten. På Kulturcentrum Ronneby konsthall visades fotografier, nyproducerade teckningar och skulpturer skapade för utställningen mutterboden i Ronneby.

Verken är ofta platsspecifika och existerar i tillfälliga och föränderliga tillstånd. Skulpturerna är närvarande och igenkännbara. De är taktila, doftar och uppmuntrar till beröring. Hennes praktik kretsar kring kulturhistoria, landskapets arv och vår relation till naturen.

Människans hand och arbete är märkbar, men när ett verk är färdigt får skulpturen en känsla av ett sorts väsen. Kropp, päls, växtkraft och underliggande rotsystem.

Ingrid Ogenstedt har studerat vid Umeå konsthögskola och under Prof. Ingo Vetter vid Hochschule für Künste Bremen, Tyskland. Hon har ställts ut internationellt och bor och arbetar för närvarande i Berlin.