UTVALT

Konsthantverk, slöjd & form i syd

SÖDRA KONSTHALLEN 11.9 - 31.10 2021

Utvalt i syd 2021 är en jurybedömd vandringsutställning
som arrangeras av Form/Design Center,
Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund sedan 2015. I Utvalt lyfts spännvidden för det
hantverksdrivna skapandet med allt från konceptuellt
konsthantverk till traditionella slöjd- och bruksföremål.
Syftet är att stärka intresset för och öka kunskap om
konsthantverk, slöjd och form av idag.