Artikeln publicerades 3 augusti 2023

Foto: Moustafa Jano

Moustafa Jano

Small Dreams
27.3 - 23.5 2021

”Jag vill skicka ett starkt och direkt budskap till betraktaren, jag låter bilderna tala för sig själva. Alla i Syrien har förlorat något. Jag hoppas kunna börja ett nytt liv här i Sverige, börja om. ”

Moustafa Jano utgår ifrån egna erfarenheter när han i sina fotomontage utforskar hur bekanta bilder av krig, flykt och förödelse kan laddas om och öppna upp mot det oväntade. Mot nya berättelser där hoppet finns sida vid sida med avgrunden, där leken alltid vinner över tomheten och de små drömmarna är av yttersta vikt.

Vi får följa med till platser där bomberna har fallit, där hela kvarter malts till grus, kvarter där generationer har bott och verkat, levt sin glädje och sina sorger i hus med historiens minnen i väggarna, trappor som klättrat genom århundraden, portar där nycklarna knappt passar och gator där människor dansat i stjärnornas sken. Allt förstört och förändrat av kriget och flykten. Vilka lever ännu av dem som en gång bodde där, och var är de nu? Vad drömmer de om? Jano återvänder genom sina bilder, stannar upp på platser märkta av undergång och död för att där bygga nytt. Med en knippe ballonger kan barnet sväva över de sönderskjutna takåsarna och se horisonten, med teckningen inreds ruinen som ett hem med möbler och leksaker och bakom krönet kröker sig själva rumtiden som i en påkostad Hollywood-film. Kanske går det genom drömmen att forma verkligheten? Här finns ett hopp som växer trots allt, i barnens blickar som drömmer upp mening bortom förstörelsens rand, som ur skärvorna bygger sina fantasislott för framtiden.

I Janos arbeten kombineras olika typer av bild, det dokumentära med det iscensatta, det personliga med det allmänna. Tillsammans med influenser från hans stora filmintresse öppnar denna dynamik upp mot nya historier och möjligheter, mot små drömmar.

Moustafa Jano bor och verkar i Blekinge, är född 1977 i Aleppo, Syrien, och utbildad på Konsthögskolan i Damaskus.