Artikeln publicerades 3 augusti 2023

Foto: Patrick Miller

Frida Fjellman

I himlen på Frida Fjellman
23.1 - 14.3 2021

Prisman som form hör ihop med ljuset, hur den aktiveras av det, leder om och samlar upp till laserstrålar som skär med millimeterprecision, och strösslar ut det i alla regnbågens färger över nattens dansgolv.
Fjellmans arbeten delar scen med magnetismen och elektricitetens pionjärer som Franz Mesmer och Nikola Tesla, där vetenskapliga experiment och dess publika uppträdande var tätt sammankopplade. Innanför draperierna bjuds betraktaren in till en salong där ljus och stämning viktas och laddas, kopplas ihop i kluster och kraftsamlas till enskilda ackumulatorer. Prismorna är lyktor, slipade ädelstenar och mottagare i ett, frågan är för vad? Som hos spiritisten Helena Blavatsky handlar det om förväntan och en nyfikenhet för vad som händer med ett rum när det komponeras om, vilka objekt bidrar till harmonin och vilka skapar dynamik, ändras de av betraktaren, ändras betraktaren?
Fjellman har sin bas i konsthantverket och i experimenterandet med materialet undersöks ljus, reflektion och densitet men också iscensättningen, hur objekten kan uppträda.

Frida Fjellman är född 1971 och utbildad på Konstfack och Pilchuck School of Glass i Washington.