Ateljé Inuti presenterar:

The Force: Mattias Johansson och Julia Göransson

NORRA KONSTHALLEN 11.9 - 31.10 2021

The Force - Kraften. Mattias Johansson och Julia
Göransson.
Två konstnärer som har den skaparkraften och en outsinlig kreativitet kan för första gången visa på sin stora spännvidd. De 1000 kvadratmetrarna i Kockums Emaljerfabriks gamla packcentral gör det möjligt. Julia experimenterar med allt hon hittar, hon tecknar klipper, klistrar bygger en oändlig flod av figurer, mönster, collage, skulpturer i papier-maché, torn av lergods...
Mattias som tidigare gjort porträtt av politiker och andra späckade med namn, citat och roliga detaljer har på senare år försjunkit i mer och mer abstrakta täta bilder. För att få mer rörelseutrymme har han under två år jobbat på stora papper 2x1 m. mot en vägg med kol,
grafit, rödkrita har han i en nästan rituell, dansliknande
rörelse tecknat oändligt många organiska former. Ibland tills papperet blänker av den svarta grafiten, det finns tjogtals av dessa. En hyllning till kreativiteten.

Ateljé Inuti startade 1996 i Stockholm och är en ateljéverksamhet för konstnärligt begåvade personer med funktionsvariationer.