Roland Perssons skulptur av en get

Roland Persson

Unthought-of thoughts

Södra konsthallen

25 januari - 22 mars

En bärande tanke till denna utställning är en samling av
inre bilder, inre tankar som möts och som inte är kopplade
till varandra på ett naturligt sätt.

Den består av silikonskulpturer och en serie teckningar av
just tankar. Den serien är bärande i installationen och den
bär på flödet av tankar tecknade på Sigmund Freuds text
”Das Ich und das Ess” från 1923 och som framförallt berör
hans idéer om det undermedvetna. Vi är naturligtvis en
produkt av våra upplevelser, det är bara det att vi gör om
allt och vad blir då kvar av verkliga upplevelser?
Det är ingången till denna utställning.